Loading...

Kolektif Yazarlar Komünite Kuralları

Öncü yazar tarafından oluşturulan hikayenin ilk bölümü websitesinde paylaşıldığında kitabın ilerleyen bölümlerinde bulunmak isteyen yazarlar için başvuru formu açılır. Kitap yazımı için kabul edilen yazarların bulunduğu ortak bir konuşma platformu oluşturulur. Bu platform üzerinden sonraki her bir bölüm için gönüllü yazarlar sırayla belirlenir. Bölümü yazacak olan yazar, kendisinden önceki yazar ve öncü yazarla iletişim halinde ilerler.

  1. Her kitap genelinde her bir yazar sadece bir bölüm yazabilecektir.
  2. Her yazarın yazacağı bölüm 3-15 sayfa arasında olmalıdır.
  3. Bir sonraki bölümün yazarı, 1 gün içerisinde 1-2 paragraflık özeti öncü yazar ile paylaşarak hikayeyi nasıl yönlendireceğini belirtir.
  4. Yazım süresi yazılan sayfa sayısına orantılı olarak en az bir hafta, en çok 10 gün olacaktır.
  5. Bölümün yazımı tamamlandıktan sonraki gün editor ile yazılan bolumun üzerinden geçilir ve revizyonlar yapılır.
  6. Yazar, bir sonraki yazar için ipucu veren (hikayedeki açık kapılar, karakterlerin geçmişi vs gibi) ek yazıları da yazarlar arasında paylaşır ki böylece kitabin genelinde bir tutarlılık sağlamak kolaylaşır.
  7. Kitabin genelinde major değişiklik yapmak yasaktır.
  8. Kitabın tamamlanmasıyla birlikte kitabın yayınlanma süreci için yayınevleri ile iletişime geçilecek ve uygun görülen bir yayınevi aracılığıyla kitap yayınlanacaktır.