Loading...

BEN, SEN VE BİZ OLMAK

“Kendi İçimize Yaptığımız Bir Yolculukta Ötekine Ulaşmak; Romantik İlişkileri Anlama ve Sürdürme Becerileri``

TÜR

Psikoloji

ÖZET

İnsan diğer canlılardan farklı olarak bir diğerinin varlığına muhtaç bir şekilde dünyaya gelir. Bebek, anne karnından çıktığında tamamen savunmasız, hayatta kalma becerilerinden yoksun ve bakıma muhtaç haldedir. Annenin kucağına verildiği anda onun kokusunu alır, sıcaklığını hisseder, şefkatiyle huzur bulur. Bu kurulan ilk ve en önemli bağdan itibaren bebek için ilişkilenme süreci başlar ve hayat boyu bu ihtiyaç devam eder.

Hayat boyu süren ilişki ihtiyacı, olumlu ve olumsuz anlamda birçok çıktıyı da beraberinde getirir. İlişki içerisinde olmak bir yandan insana aidiyet hissi veren güvenli ve konforlu bir haldir. Öte yandan da iki kişinin bir arada olması birtakım zorlukları, çatışmaları ve anlaşmazlıkları beraberinde getirir.

Öncelikle ilişkiye ne anlam yüklediğimiz ve ilişkiden beklentilerimizi netleştirmemiz gerekmektedir.

İnsan doğası gereği self odaklıdır ve bu durum ilişki içerisinde bireylerin çatışma yaşamalarına sebep olur.

Neden sürekli aynı problemleri yaşıyorum?

Neden sürekli aynı tip insanlar hayatıma giriyor?

ÖNCÜ YAZAR

Gözde Avşar

Gözde Avşar

Bu kitapta ilişki içerisinde olmak istediğimiz kişileri nasıl seçtiğimiz, bu seçimlerin altında yatan motivasyonlar ve bu motivasyonların olası sonuçları ile ilgili konulara değiniyor olacağız.

İlişki seçimlerimizde baktığımızda, çoğunlukla ebeveynlerimiz ya da bize bakım veren kişilere benzer kişilerle birlikte olduğumuzu görürüz. Ebeveyn ya da bakım verene benzer kişilerin hayatımıza girme sebepleri nedir? Bu döngüden çıkmak için neler yapmamız gerekir? Bunları çözdüğümüzde daha sağlıklı bir ilişki kurmamız mümkün olacaktır.

İlişkide tek önemli unsur sevgi değildir. Saygı ve güven de bir ilişkinin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Bir tanesinin eksik olması, diğer ikisini de olumsuz etkileyecektir. Bu kitapta; ilişkide sevgi, saygı ve güveni inşa edebilmenin yollarının neler olabileceğini irdeleyeceğiz.

Bağlılık ve bağımlılık birbirinden ayrı tutulması gereken iki kavramdır. Bizler ilişkilerimizi çoğunlukla bağımlılık temeline oturtmayı fark etmeden de olsa tercih ederiz. Bağımlılık temelli bir ilişkiye sebep olan faktörler nelerdir? Karşımızdakine bağımlı olmadan ya da karşımızdakini bize bağımlı kılmadan sağlam bağlar nasıl kurabiliriz? Kitapta bu soruların yanıtlarını bulacağız.

Bireysel sınırların korunması ilişki için önem arz eden kavramlardan bir diğeridir. Tek başına sağlıklı bir birey olmadan sağlıklı bir ilişki inşa etmek gerçekçi bir beklenti değildir. Karşı tarafı bizi tamamlayacak bir mekanizma yerine koymak kişisel bütünlüğümüze zarar veren bir davranış şeklidir. Bu kitapta öncelikle birey olabilmek ve kişinin kendisiyle sağlıklı ilişki içerisinde olabilmesi için atması gereken adımlardan bahsedilecektir.

Kıskançlık sevginin olduğu her yerde kendisini gösteren, olması gereken bir duygudur. Ne var ki ilişki içerisindeki kıskançlık çoğunlukla tarafların birbirlerine müdahale etmeleri ya da birbirini kısıtlamaya çalışmaları ile sonuçlanmaktadır. Sağlıklı yollarla ifade bulmayan kıskançlık ilişkiye zarar veren bir duyguya dönüşür. Bu kitapta kıskançlığın sebepleri ve doğru bir şekilde ifadesinin yollarını keşfedeceğiz.

İletişimdeki iki insanın düştüğü çıkmazlardan birisi haklılık savaşıdır. İki insan konuşurken kendi fikirlerini birbirlerine aktarırlar ve her iki tarafın da kendisine göre haklı tarafları vardır. Ne var ki bazen bu bir haklılık savaşına dönüşür ve taraflar artık birbirlerini duymayı bırakıp yalnızca kendi cephelerini kuvvetlendirmeye gayret gösterirler. İletişimde önümüze çıkan bu engeli nasıl aşabileceğimizi bu kitapta inceliyor olacağız.

“Beni hiç anlamıyor.

Ben ona bunu kaç kere söyledim.

Bir şeyi de ben söylemeden anlasın.

Ben söyledikten sonra ne anlamı var ki?

İlişkide olduğumuz kişi bizi anlasın isteriz. Ancak bazen bunu nasıl yapacağımızı hiç bilemeyiz. Biz ne yaparsak yapalım karşımızdaki bizi bir türlü anlamaz. Anlaşılmamak aslında bir iletişim kusurudur. Yaşadığımız her duyguyu, aktarmak istediğimiz her düşünceyi karşı tarafa aktarmanın bir yolu vardır. Yanlış yolu seçtiğimizde ne kadar ilerlersek ilerleyelim vardığımız nokta, olmak istediğimiz yer olmayacaktır. Bu kitapta iletişim kurarken yaptığımız yanlışlar ve bunları nasıl değiştirebileceğimiz konularına değineceğiz.

Her çatışma çözülemeyebilir. İki kişinin ortak paydada buluşamayacağı durumlar muhakkak ki olacaktır. Önemli olan bu fikir ayrılığını tarafların nasıl karşıladığıdır. Çatışmayla baş edebilmek ve diğerinin düşüncesine tahammül edebilmek kitap boyunca değinilecek konulardan birisidir.

Katı ve değişmez kurallar hem kişiye hem de ilişkiye zarar verir. Herhangi bir nesnenin dayanıklılığı onun esneklik kapasitesine bağlıdır. Esneyemeyen şeyler doğru kuvvet uygulandığında kırılır. Aynı durum bireyler için de geçerlidir. Esneyemediğimiz her konuda kolaylıkla kırılırız. Esnememizi engelleyen nedir? Neden bazı konularda bu kadar değişmez ve katı kurallarımız var? Bu kurallar bize kendimizle ilgili ne anlatıyor olabilir? Sorularının cevabını bu kitapta araştırıyor olacağız.

Değişim dışarıda yaratabileceğimiz bir şey değildir. Biz ancak ve ancak kendimizle ilgili şeyleri değiştirebilir ve bu değişim neticesinde çevremizin değiştiğine şahit olabiliriz. Dışarıyı değiştirmeye çalışmak zor ve tehlikelidir. Çünkü değişim içten dışa olduğunda kalıcı ve anlamlıdır. Bu kitapta maruz kaldıklarımızı değiştirmek adına kendimizde ne gibi değişimler yaratmamız gerektiğini inceliyor olacağız.

Her duygu önemli ve kıymetlidir. Herhangi birinden kaçınmaya çalışmak o duygunun çok daha fazla büyümesine sebep olur. Yaşamak için kendimize izin vermediğimiz duygular iç dünyamızda bir gerilim yaratır ve herhangi bir sebeple ortaya çıkışları patlamalar şeklinde gerçekleşir. “Aslında çok sakin görünüyorum ama sinirlendiğimde beni görmek bile istemezsiniz” cümlesini daha önce duymuşsunuzdur. Bu, sinirlenmesi gereken yerlerde sinirlenmeyen bir insan tarafından kurulmuş bir cümledir. Duygular doğru zamanda doğru şekilde ifade bulmalıdır. Bunu nasıl yapabileceğimizin yollarına bu kitapta değiniyor olacağız.

Kitabın Bölümleri

Kitabın Yazarları

Duygu Moral

Duygu Moral

Ecem Tokat

Ecem Tokat

Özge Özbakır

Özge Özbakır

Seda İkbal

Seda İkbal

Sen?

Sen?

Sen de Katıl

Sen, Ben ve Biz Olmak kitabında yazar olmak için sen de aramıza katıl!